Köpvillkor
Gäller för Infoservice i Kalmar AB, nedan kallad säljare, och köpare, nedan kallad kund/köpare. Villkoren anses accepterade vid beställning Infoservice i Kalmar AB:s webbshop.

Priser
Samtliga priser anges i Svenska kronor (SEK) exklusive moms, frakt och eventuell tull. För beställning till utlandet ska kund alltid kontakta säljare innan beställning. Om växelkursen för SEK förändras förbehåller säljaren sig att justera priser. Bekräftad order prisjusteras ej. Säljaren reserverar sig för eventuella skrivfel och slutförsäljning. 

Betalningsvillkor
Säljaren förbehåller sig rätten att göra kreditprövning av kund innan leverans. Om köpare inte betalar faktura inom angiven tid utgår påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. 

Korrektur
Köparen ansvarar för all korrekturläsning. 
 
Reklamation
Köparen förbinder sig att kontrollera färg, form, funktion och utförande innan beställning görs. Fel, som upptäckts eller borde upptäckts, av köparen skall reklameras inom fem (5) dagar. I annat fall ska varan reklameras inom skälig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Kunden får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet. Reklameras inte varan inom 30 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

Leveranstider
Print on demand, trycksaker levereras på 3 arbetsdagar. Expo, mässmaterial, rollups levereras på 7-10 arbetsdagar.

För fullständiga leveransvillor gäller Grafiska leveransvillkor ALG 10.